מדיניות ביטולים

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה או טלפון למספר: 058-7549277
יש לציין את תאריך הסדנה שברצונך לבטל. 

ביטול העסקה אפשרי בתנאי שייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד הסדנה. 
בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ההרשמה ששולמו מראש. 

למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה שנעשתה 7 ימי עסקים לפני סדנה ולא ניתן לקבל בגינה החזר כספי. 

* במקרה של סגר או בידוד עקב המדיניות הארצית של הקורונה יתאפשר לבטל השתתפות בסדנה גם בסמיכות למועד, או לשמור את ההשתתפות למועד אחר.